Chi tiết tin

Thông báo Kết quả Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày 08 tháng 10 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 977/TB-VTLTNN về Kết quả Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Nội dung chính của Thông báo như sau:

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2015 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết 10 năm thực hiện nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư đối với các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương.

Tham dự Hội nghị có 397 đại biểu, gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên;

- Đại diện một số cơ quan, đơn vị trên địa  bàn tỉnh Phú Yên;

- Đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;

- Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;

Cùng 65 đại biểu của 39 cơ quan trung ương (trong đó có 10 Lãnh dạo Văn phòng, 32 Lãnh đạo phòng và 23 cán bộ văn thư, lưu trữ) và 204 đại biểu của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (gồm 28 Lãnh đạo Sở Nội vụ. 83 Lãnh đạo và 90 nhân viên Chi cục Văn thư Lưu trữ).

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư và dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ, Hội nghị đã được nghe tham luận và ý kiến phát biểu của 11 đại biểu đến từ Văn phòng Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Chi cục Văn thư – Lưu trữ các tỉnh: Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lai Châu, Quảng Bình và Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu nhất trí với nhận xét và đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan trung ương và địa phương được nêu trong 02 bản dự thảo Báo cáo.

Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Lưu trữ và quy định về công tác văn thư ở địa phương và cơ quan, tổ chức mình. Các đại biểu tham luận đã đưa ra một số kiến nghị. (Chi tiết xin xem kèm đường link dưới đây).

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đã hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị và biểu dương những thành tích mà các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đưa ra chỉ đạo những việc cần làm trong thời gian tới.

Qua các ý kiến trao đổi và câu hỏi của các đại biểu được nêu tại Hội nghị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ghi nhận những vấn đề còn bất cập trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, trong thời gian tới, sẽ tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công văn thư đối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã đạt được những mục tiêu đề ra.

Toàn văn Thông báo 977/TB-VTLTNN xin xem theo đường link tại đây./.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Bản quyền thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam | Email : ccvtltquangnam@gmail.com | SĐT: 0235.3812697
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)