Tin hoạt động

Công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam được thành lập vào ngày 03/8/2010 theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 12/8/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam. Chi cục VTLT có chức năng quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trư của tỉnh và trực tiếp quản lý Lưu trữ Lịch sử; cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu đối với các tổ chức và nhân dân, người có công với nước qua các thời kỳ để giải quyết chế độ chính sách. Đội ngũ CCVC làm việc tận tình, phục vụ kịp thời và chu đáo.........


Văn bản trung ương

Văn bản Ủy ban Nhân dân

Văn bản sở nội vụ

Bản quyền thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam | Email : ccvtltquangnam@gmail.com | SĐT: 0235.3812697
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)